Informatie

Privacyregelement


Om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houd ik een minimale registratie bij van administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


Reglement


Uiteraard gaat de praktijk zorgvuldig met de gegevens om en is de Wet op Persoonsregistraties hierin leidend.


Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.


Huisregels


Afmelden


Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Ik ben genoodzaakt om 75% van het tarief voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de klant in rekening te brengen.